Vydavatel:

Lov země řeka –muzeum v zámku Wolfstein

Wolfkerstr. 3
94078 Freyung
Telefon: +49 8551 57-109
Fax: +49 8551 57-244
E-Mail: museum@landkreis-frg.de
Internet: www.jagd-land-fluss.de

Zodpovědný za obsah:

Landratsamt Freyung-Grafenau

Pressestelle
Wolfkestr. 3
94078 Freyung
Telefon: +49 8551 57-334
Fax: +49 8551 57-252
E-Mail: pressestelle@landkreis-frg.de
Internet: www.freyung-grafenau.de

Podmínky použití

Texty, obrázky, grafika stejně jako vzhled těchto stránek podléhá autorským právům. Mohou být Vámi použity pro soukromé a jiné osobní potřeby v rámci § 53 o autorském právu. Jakékoliv šíření nebo využití těchto stránek nebo jejich částí v jiných elektronických nebo tištěných publikacích a jejich zveřejnění je povoleno pouze s naším souhlasem. Ten udělí na vyžádání osoba odpovědná za obsah. Dále mohou texty, obrázky, grafy a další soubory zcela nebo zčásti podléhat autorskému právu třetích osob. Bližší informace o existenci případných práv třetích osob Vám také podá za obsah odpovědná osoba. Dotisk a vyhodnocení tiskových zpráv a projevů je při uvedení zdrojů obecně povoleno.

Vyloučení závazku

Veškeré informace uvedené na této internetové stránce jsme zpracovali a zkontrolovali dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Záruku za stálou aktuálnost, správnost, úplnost a dostupnost poskytovaných informací nemůžeme nicméně převzít. Smluvní vztah užíváním této internetové nabídky nevzniká.

Neodpovídáme za škody způsobené používáním této internetové nabídky. Toto vyloučení ručení neplatí, pokud se předpisy vztahují k § 839 občanského zákoníku (odpovědnost v případě úředního pochybení). Za případné škody způsobené vstupem nebo stahováním dat ze škodlivého softwaru se neručí.

V ojedinělých případech: se vyloučení ručení nevztahuje na informace, které spadají do působnosti evropské směrnice o službách (směrnice 2006/123/ES -DLRL). U této informace bude přesnost a aktuálnost zajištěna.

Odkazy

Křížové odkazy na stránky jiných poskytovatelů je nutno od našich vlastních odkazů odlišit. Prostřednictvím těchto odkazů povolujeme pouze přístup k využívání externího obsahu v souladu s §8 (německého zákona) o telemediích. Během prvního připojení k těmto internetovým nabídkám, jsme analyzovali cizí obsahy, zda by mohly vyvolat možnou občansko-právní nebo trestně-právní odpovědnost. Nemůžeme bohužel neustále kontrolovat změny těchto cizích obsahů a neneseme proto za ně žádnou zodpovědnost. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody vyplývající z používání nebo nepoužívání informací třetích osob, zodpovídá pouze příslušný provozovatel stránky.

Obrázky

Velice děkujeme panu Jo Fröhlichovi a W. Bäumlovi, kteří nám postkytli různé obrazové materiály pro naše webové stránky, tyto obrázky jsou také použity v našem letáku, a v různých novinových reklamách.

Děkujeme také www.overfly.de, jež nám dává opakovaně k dispozici letecké snímky pro naše internetové stránky a facebook.

Srdečné díky panu Karlu-Heinzi Paulusovi, který nás vybavuje obrazovým materiálem pro tisková a webová média.

Mnohokrát děkujeme panu Wolfgangu Bäumlovi/Národnímu parku Bavorský les a paní Roswitě Prasserové, kteří nám poskytli fotografie z otevření našeho muzea.

Titulní fotografie v galerii je od Foto Georg Knaus.

Zdroje fotografií na letácích: Wolfsteiner Heimatmuseum ve Freyungu, Kašna na zámku Wolfenstein od foto Knaus, ostatní obrázky jsou od Jo Fröhlicha/ W. Bäumla a okresního úřadu Freyung-Grafenau, ztvárnění a design atelier & friends.

 

Autoři snímků letáček na domovské stránce

Titulní strana:/Titelseite: Jo Fröhlich/Wolfgang Bäuml; Landratsamt Freyung; Landesstelle für die nichtstaatl. Museen/Felix Löchner; Georg Knaus

Vnitří strana, první záložka vnitřní strany/Innenseite, einmal aufgeklappt: Landratsamt Freyung; Landesstelle für die nichtstaatl. Museen/Felix Löchner; Georg Knaus; Martina Dobrusky

Vnitřní strana (zcela otevřená) /Innenseiten (ganz aufgeklappt):

Informační centrum Národního parku /Nationalpark Infostelle: Martina Dobrusky; Landratsamt Freyung;

Zámek Wolfstein/Schloss Wolfstein: Margit Poxleitner; Georg Knaus, TRP1

Galerie Wolfstein/Galerie Wolfstein: Foto Art Bauer