Ticho v Chráněné krajinné oblasti Šumava

Šumava je velká, tichá krajina s tmavými lesy, tajemnými rašeliništi, pestrými květinovými loukami, volně tekoucími potoky a řekami. Tato cenná, stará, rostoucí kulturní oblast má být chráněna a zachována.

 

Plocha: 99 624 ha (přibližně 1000 km²)
Poloha: Jihozápad České republiky od Stach (Z) po Frymburk (J) podél hranice s Bavorskem
Podnebí: hraniční oblast mezi atlantickou oblastí nízkého tlaku a středoevropskou tlakovou výší: navzdory mnoha srážkám mnoho hodin slunečního svitu
Založení: 27. prosinec 1963
Nejvyšší bod: Boubín (1362 m)
Významné vrchy: Boubín (1362 m), Špičák (1202 m), Pancíř (1214 m), Javorník (1066 m)
Významné řeky a potoky: Otava, Vltava, Úhlava, Volyňka, Blanice, Křemelná, Vydra
Ledovcová jezera: Černé jezero, Čertovo jezero
Přehrady: Lipno, Nýrsko

Flora: smíšené horské lesy, rašeliniště, horské smrčiny; např. vzácné druhy, jako jsou břízy zakrslé, panonské hořce, vytrvalé hořce, lišejníky a houby

Fauna: pstruh obecný, mlok skvrnitý, zmije, ještěrky, sokol stěhovavý, tetřev, vydra, rys, vlk, jelen evropský a divoké prase
Charakteristika: rozlehlá tichá krajina, temné lesy, rašeliniště, květinové louky, volně tekoucí potoky a řeky
Podíl lesů: 58 %
Informační centra: Kašperské Hory, Železná Ruda, Horní Planá, Idina Pila, Lenora, Prachatice
Počet obyvatel: 21.000 obyvatel (21 obyvatel na km²)

??????????????????????????????????????Zisková odvětví: lesnictví, zemědělství, cestovní ruch
Pozoruhodnosti (výběr):Amálino údolí, Bílá strž, Čertovo jezero, Boubínský prales
Správní oddělení: Centrála ve Vimperku
Právní základ: Nařízení Ministerstva školství a kultury, č 53855/63 dne 27. prosince 1963.
Úkol: ochrana cenné kulturní krajiny

GEOMORFOLOGIE CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI

Jako jedno z nejstarších horských pásem Evropy je Chráněná krajinná oblast Šumava převážně tvořena žulou, rulou a svorem. Charakteristické pro Chráněnou krajinnou oblast jsou pozvolné formy terénu, rozsáhlé vysoké polohy (pláně) a místy výrazně stoupající lesní vrcholy stejně jako hluboce erodovaná údolí řek (Vydra, Křemelná).