RYBY VE VAŠICH REGIONECH
BŘEH JAKO ŽIVOTNÍ PROSTOR LIDÍ A ZVÍŘAT

  • Rybníkářství
  • Plavební a splavovací kanály
  • Vodní energie
  • Renaturalizace řek
  • Perlorodky
  • Bobr

1000 RYBNÍKŮ A 1 SPECIALITA

,,Tisíc rybníků‘‘ se nabízí pohledu v jižních Čechách. Po staletí jsou v nich chováni kapři- typická regionální specialita, kterou si sami pasovští knížecí biskupové nachávali přivézt.