Kulturní krajina v Přírodním parku Bavorský les

Přírodní park Bavorský les nabízí mezi dunajskou nížinou a Velkým Javorem jako nejvyšší vyvýšeninou hodnotné přírodní a kulturní krajinné prvky. Zůstaly zde zachovány četné ohrožené druhy rostlin a živočichů, jako např. různé druhy orchidejí, arnika, vydra, perlorodka říční a různé druhy netopýrů. Některé druhy, jako je např. čáp černý, sokol stěhovavý a rys, se navrátily zpět. A tak jsou ochrana a péče o kulturní krajinu, stejně jako informace a nauka o životním prostředí důležitými úkoly Přírodního parku.

 

Foto Naturpark_baywald_kleinPlocha: 278 000 ha
Poloha: jihovýchod Německa, mezi Dunajem a vysokými polohami Bavorského lesa, podél hranic s Českou republikou a Rakouskem
Založení: 1967 -> nejstarší Přírodní park v Bavorsku
Hranice: Národní park Bavorský les a Česká republika a Horní Rakousko (V), přírodní park Horní Bavorský les (S), Dunaj (J)
Podnebí: hranice mezi atlantickou oblastí nízkého tlaku a středoevropskou tlakovou výší
Nejvyšší vrchol: Velký Javor (1456 m)
Nejnižší bod: dunajský břeh (přibližně 320 m)
Významné vrchy: Haidel (1167 m), Třístoličník (1312 m), Brotjacklriegel (1011 m), Dreitannenriegel (1092 m), Hirschenstein (1095 m), Pröller (1048 m)
Významné řeky a potoky: Ilz, Regen, Erlau
Ledovcová jezera: Velké Javorské jezero, Malé Javorské jezero
Flora: hořec maďarský, orchideje, suchopýr
Fauna: vydra, tetřev hlušec, netopýři, rys ostrovid, čáp černý a sokol stěhovavý
Podíl lesa: 48 %
Charakteristika: hustá síť naučných přírodních stezek, zábavných stezek a turistických cest, četné vzdělávací akce
Informační centra: Dům Přírodního parku Zwiesel, hraniční nádraží Bayerisch Eisenstein, Informační centrum – Pfahl se stanicí o životním prostředí Viechtach, Außernzell, nádraží Bogen, Informační centrum – Ilz zámek Fürsteneck, zámek Wolfstein

Zajímavosti: zřícenina hradu Weißenstein, zámek Fürsteneck, zámek Wolfstein, kostel Preying, Bogenberg
Obyvatelstvo Bogenbergu: 290.000
Zisková odvětví: cestovní ruch, zemědělství, lesnictví, služby, průmysl
Správa: Dům Přírodního parku Zwiesel
Právní základ: stanovy společnosti z 18. května 1967 vyhláška Přírodního parku ze 16. září 1986
Organizace: uznané veřejně prospěšné sdružení
Členové: čtyři kraje (REG, SRN, SR, DEG), 89 obcí, cca70 svazů a 270 privátních osob
Úkoly: ochrana přírody a krajinná péče , rekreace a řízení návštěvníků, informování veřejnosti, podpora regionálního rozvoje

Přírodní park Bavorský les

Na jihovýchodě Spolkové republiky, mezi Dunajem a vyššími polohami podél bavorsko-české hranice, leží Přírodní park Bavorský les. Na východě hraničí s Národním parkem Bavorský les a na severu s Přírodním parkem Horní Bavorský les. Sousedé na české straně jsou Chráněná krajinná oblast a Národní park Šumava.

Přírodní park Bavorský les je registrovaným spolkem. Členy jsou čtyři okresy a obce ležící v Přírodním parku. Kromě svazů a spolků (svazy ochrany přírody, lesní svazy, svazy cestovního ruchu) jsou soukromé osoby vítanými členy (jako veřejně prospěšný registrovaný spolek je Přírodní park Bavorský les oprávněn vystavovat potrvrzení o darech).