Přírodu nechat přírodou

V nejstarším německém Národním parku platí filozofie „přírodu nechat přírodou“. Lesy se zde mohou samostatně vyvíjet dle přírodních zákonů bez zásahu člověka. Takto vznikají neobvyklá lesní uskupení, která z hospodářských lesů neznáme. Lesy Národního parku jsou rozmanité a bohaté na mrtvé dřevo. Žijí zde zvířata, rostliny a houby, pro které v hospodářských lesích není místo. Národní park je také centrem biologické pestrosti ve střední Evropě. Splňuje v regionu centrálního Bavorského lesa mnoho různých úkolů např.: ekologickou výchovu, výzkum lesa, ale také rozvoj cestovního ruchu.

 

Nationalpark_BayWald_KleinPlocha: 24 217 ha (přibližně 242 km²)
Poloha: východní Bavorsko, okresy REG a FRG od Bayerisch Eisenstein po Finsterau podél hranice s Českou republikou
Založen: 1970 v Roklansko-Luzenské oblasti -> první Národní park v Německu
Rozšíření: 1997 ve Falkenstein-Roklanské oblasti
Nejvyšší bod: Velký Roklan (1453 m)
Nejnižší bod: Kolbersbach u Ludwigsthalu (600 m)
Významné vrchy: Velký Roklan (1453 m), Luzný (1373 m), Velký Falkenstein (1315 m)
Významné řeky a potoky: Velký Regen, Deffernik, Kolbersbach, Malý Regen, Flanitz, Velká Ohe, Reschwasser
Ledovcová jezera: Roklanské jezero

Slatiny: Velký Filz, Klosterfilz, Föhraufilz, Zwieselter Filz a Latschenfilz
Podnebí:
pohraniční oblasti mezi atlantickou oblastí nízkého tlaku a středoevropskou tlakovou výší

Podíl lesů: 98 %

Flora: smíšený horský les, slatinný smrkový les, horské smrčiny, slatiny a toky

Fauna: rys, tetřev hlušec, sokol stěhovavý, jelen evropský, vydry, vodní kos a čáp černý

Kulturní památky: Reschbachklause, Schachten, Martinsklause, Schachtenhaus, Racheldiensthütte, Tummelplatz, Höllbachschwelle

Zdroj pitné vody: Frauenau

Počet obyvatel: cca 600 osob

Osady v Národním parku: Glashütte, Weidhütte, Waldhauser, Altschönau, Guglöd, Neuhütte, Schleicher a Zwieslerwaldhaus

Zisková odvětví: cestovní ruch, služby

Návštěvnická centra: Hans-Eisenmann-Haus, Haus zur Wildnis, Waldgeschichtliches Museum St. Oswald

Informační centra: hraniční nádraží Bayerisch Eisenstein, Dům přírodního parku ve Zwieselu, Informační a návštěvnické centrum Národního parku Spiegelau, Informační a návštěvnické centrum Národního parku Mauth, Muzeum skla Frauenau, zámek Wolfstein

Zajímavosti: neřízený přirozený vývoj lesa především v Roklansko-Luzenské oblasti, stejně tak jako v oblastech pralesů „Mittelsteighütte“ a „Hanz-Watzlik-Hain“ u Zwieslerwaldhausu

Hlavní sídlo vedení Národního parku: Grafenau

Počet zaměstnanců: ca. 200

Cíl: „Přírodu nechat přírodou“

Úkoly: ochrana přírody, vzdělávání a informace, výzkum, podpora regionálního rozvoje

Právní základ: Nařízení Národního parku Bavorský les

Rozvoj: na základě mezinárodně platných kriteriích uznán jako Národní park; „Přírodu nechat přírodou“ v Roklansko-Luzenské oblasti 75 % plochy od roku 1990, oblast Falkenstein-Roklansko pravděpodobně v roce 2027; kontorlování kůrovců v okrajové oblasti a pokud možno, jejich likvidace za účelem ochrany přilehlých soukromých lesů.

Národní park Bavorský les

Národní park Bavorský les je Národní park v Zadním Bavorském lese přímo na hranici s Čechami. Byl založen 7.října 1970 jako první národní park v Německu. Od jeho rozšíření 1.srpna 1997 dosahuje velikosti 24.217 hektarů.

Spolu se sousedící českou Šumavou tvoří Bavorský les největší souvislou lesní plochu ve Střední Evropě.