LOV – DŘÍVE A DNES

TÉMA Z MNOHA ÚHLŮ POHLEDU: LOV U DVORA A PYTLÁCTVÍ, JELEN EVROPSKÝ SE SVÝM ZVLÁŠTNÍM OSUDEM V BAVORSKÉM LESE A NA ŠUMAVĚ, LOVECKÉ TROFEJE, DRUHY LOVU, LOV A ZÁKON, LOVECKÁ MLUVA, LOVECKÉ ZBRANĚ…

LOV A LOVCI NA MUŠCE

 

  • Lov u dvora – pro jednoho potěšení, pro druhého přítěž
  • Pytláctví – rebelové z nouze a náruživosti
  • Lov vysoké – třída sama o sobě
  • Jelen evropský –jelen král bez říše?
  • Lov a právo – vývoj loveckého zákona
  • Lovecká mluva – řeč pro zasvěcence
  • Trofeje – upomínkový předmět nebo symbol společenského postavení?
  • Druhy lovu – zatlačení, hon, vábení, nadhánění
  • Lovecké zbraně – “horko” nebo “chladno” na lovu za kořistí

KNÍŽECÍ POKOJ

Knížecí biskup kardinál Leopold Ernst hrabě z Firmianu vládl mezi lety 1763 a 1783. Nechal zámek Wolfstein přebudovat na loveský zámek a svou druhou rezidenci.

„Knížecí pokoj‘‘ vybavil roku 1779 Widemann rokokovým obrazovým cyklem (secco-malbou) ve stylu chinoiserie. Východoasijské motivy byly v té době velkou módou.

Na původně sedmi obrazech vypráví umělec o přípravě a průběhu své dlouhé cesty na Dálný východ. Po všech dobrodružstvích se vzhled cestovatele změnil natolik, že sám sebe v zrcadle nepoznává.