Ochrana údajů

Jsme rádi za Vaši návštěvu na naší webové stránce. Při zacházení s daty se snažíme o co největší možnou bezpečnost. Zpracování jejích dat probíhá podle příslušných zákonných ustanovení. Informace, které nám poskytujete za účelem získání zákaznických informací, jsou u nás uložené v elektronické podobě. Postoupení třetí osobě nenásleduje .

Autorské právo a právo ochranné známky

Autorské právo desingu této webové stránky, všechny texty, grafiky, záhlaví, fotografie, videa a ilustrace, stejně jako výběr a jejich uspořádání a obsah webové stránky náleží Copyright © Jagd Land Fluss, a nebo tomu, komu udělil Atelier and Friends odpovídající právo používání.

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechna označení značek a produktů na této webové stránce chráněna právem ochranných známek ve prospěch Jagd Land Fluss. To platí zejména pro značky, názvy produktů a loga.

Odpovědnost

Tato webová stránka byla vytvořena s maximální pečlivostí. Vzhledem k jednotě internetu nemůže být zaručena přesnost, úplnost a aktuálnost úváděných informací. Jakákoli odpovědnost za škody vzniklé přímo nebo nepřímo používáním této webové stránky je vyloučena, pokud jsou založeny na úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Chceme zdůraznit, že nemáme žádný vliv na podobu a obsah odkazovaných stránek.
Z tohoto důvodu nemůžeme převzít odpovědnost za jejich obsah. Za něj je vždy zodpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel odkazovaných stránek. . Po oznámení právního porušování, budou takové odkazy okamžitě odstraněny. Jagd Land Fluss si bez předchozího upozornění vyhrazuje právo na změny či doplnění poskytnutých informací.
Obsah a struktura této stránky jsou chráněny autorským právem.

Aplikovatelné právo

Právní upozornění na této internetové stránce stejně jako všechny otázky a spory související s touto webovou stránkou podléhají právu Spolkové republiky Německo.

„Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu Googlu Inc. („Google“) Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové složky, které budou uloženy na Vašem počítači a které umožní analýzu Vašeho používání webové stránky. Vypracované informace pomocí cookies o Vašem používání této webové stránky ( včetně Vaší IP-adresy ) budou přeneseny a uloženy na server Googlu v USA. Google použije tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání webové stránky, k sestavení zprávy o aktivitách na webové stránce pro provozovatele webové stránky a k dalšímu provedení služeb spojených s používáním webové stránky a internetu. http://www.facebook.com/policy.php. V daném případě poskytne Google tyto informace také třetím osobám, jestliže je toto zákonem předepsáno a nebo jestliže třetí osoba tyto informace zpracovává z příkazu Googlu. V žádném případě nebude Google Vaší IP-adresu uvádět ve spojitosti s jinými informacemi Googlu. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho browseru; upozornějeme Vás však na to, že v tomto případě je možné, že nebudete moci na této stránce používat všechny funkce v plném rozsahu. Používáním této webové stránky dáváte souhlas ke zpracování Vašich údajů Googlem za již dříve zmíněným účelem a způsobem.

 

Prohlášení k ochraně dat týkající se Facebooku

Náš internetový výstup používá Social Plugins („Plugins“) sociální sítě facebook.com, který je provozován Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Plugins jsou zřejmé podle facebookového loga (bílé „f“ na modré dlaždici nebo označení „palec nahoru“) nebo jsou označeny dodatkem „Facebook Social Plugins“. Seznam a vzhled Facebook Social Plugins je možné shlédnout zde http://developers.facebook.com/plugins. Když spustíte webovou stránku našeho internetového výstupu, která obsahuje takovýto Plugin, vybuduje Váš browser přímé spojení se serverem Facebooku. Obsah Plugingu bude Facebookem doručen přímo Vašemu browseru a tím pak intergrován do webové stránky. Z tohoto důvodu nemáme žádný vliv na množství údajů, které Facebook pomocí těchto Plugins vyžádá, proto Vás informujeme o tom, co je nám známé: Pomocí napojení Plugins obdrží Facebook informaci o tom, že jste navštívili odpovídající stránku našeho výstupu. Jestliže jste na Facebooku registrováni, může Facebook návštěvu Vašemu Facebookovému kontu přiřadit. Když použijete Plugins, například užitím Like Buttonu nebo podáním komentáře, bude odeslána odpovídající informace od Vašeho browseru přímo Facebooku a tam uložena.

Jestliže nejste členem Facebooku, je přesto možné, že Facebook Vaši IP-adresu získá a uloží. Účel a množství získaných údajů a jejich další zpracování a použítí Facebookem stejně jako tomuto odpovídající práva a možnosti nastavení na ochranu privátní sféry najdete v Upozorněních Facebooku k ochraně dat: http://www.facebook.com/policy.php. Jestliže jste členem a nechcete, aby Facebook přes náš internetový výstup shromažďoval a propojoval údaje o Vás s uloženými informacemi členů, musíte se před návštěvou našeho internetového výstupu na Facebooku odhlásit. Dále je možné Facebook-Social-Plugins s Add-ons Vašeho browseru blokovat, například Facebook Blockerem.